بخش انتشارات

انتشارات اشراق و عرفان فعالیت  خود را از سال 88 در زمینه چاپ و نشر پژوهش های صورت گرفته توسط پژوهشگران موسسه اشراق و عرفان آغاز کرده است. این انتشارات در سال 89 با چاپ نخستین کتاب خود با نامه وحدت حوزه و دانشگاه پای در این عرصه نهاد. پژوهش های پژوهشگران موسسه اشراق و عرفان در زمینه های فقه های نو و فلسفه های مضاف بر مبنای روش اجتهادی در راستای نظام سازی اسلامی پس از نظارت و تایید استاد علیرضا اعرافی و با اشراف ایشان پس از ویراستاری و حروف نگاری آماده چاپ می شوند. افزون بر همه وظایف چاپ و نشر، انتشارات فعالیت های جنبی متفاوتی نیز  پیش رو دارد از جمله چاپ کتاب های مرتبط  با نوع فعالیت موسسه پس از تایید شورای نشر، شرکت در همایش ها، شرکت در نمایشگاه های درون و برون مرز و ... را می توان نام برد.
Image