برگزیده ها

Image
 تندیس تقدیر در رشته ی تعلیم و تربیت اسلامی
تندیس تقدیر در رشته ی تعلیم و تربیت اسلامی
 اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه
 نخستین نمایشگاه تخصصی شمیم ایمان
نخستین نمایشگاه تخصصی شمیم ایمان
 گفتمان نخبگان علوم اسلامی
گفتمان نخبگان علوم اسلامی
 تجمع العلما و المسلمین فی لبنان
تجمع العلما و المسلمین فی لبنان
 برگزیده هفتمین همایش کتاب سال حوزه
برگزیده هفتمین همایش کتاب سال حوزه
 برنده جایزه کتاب سال 98 بخش دین
برنده جایزه کتاب سال 98 بخش دین
 برگزیده هفتمین همایش کتاب سال حوزه
برگزیده هفتمین همایش کتاب سال حوزه