خطبه های نماز جمعه میبد سال 1375

خطبه های نماز جمعه میبد

سال 1375

شماره ثبت

تاریخ

عناوین

فایل متنی

 فایل صوتی

352

1375/00/00

قیامت ـ یاد خدا ـ مرگ ـ فلسطین ـ اسرائیل

353

1375/01/03

اقتصاد ـ انفاق ـ صرفه جویی

354

1375/01/10 امام رضا (ع) ـ 12 فروردین ـ انقلاب اسلامی ـ انتخابات

355

1375/01/17

حج ـ حضرت ابراهیم ـ کعبه ـ عبدالکریم حائری یزدی

356

1375/01/24

اقتصاد ـ انفاق ـ ترکیه

4029

1375/01/31 امامت ـ امام جواد (ع) ـ قضیه طبس ـ لبنان

4176

1375/02/14 غدیر خم ـ تفسیر آیه 67 سوره مائده ـ لبنان ـ حج

3931

1375/02/21 انفاق ـ بخل ـ نفاق ـ ترکیه ـ اسرائیل

357

1375/03/11

امام خمینی ـ رژیم پهلوی ـ 15 خرداد ـ انقلاب سفید ـ انقلاب اسلامی

4090

1375/04/01  بهشت ـ شهید بهشتی ـ اعتیاد

543

1375/04/15   رفاقت ـ اوقات فراغت ـ شخصیت شناسی ـ جابر بن عبدالله انصاری ـ آمریکا

359

1375/05/05 تفسیر سوره قارعه  ـ قیامت ـ مرگ ـ دولت ـ جوان ـ آمریکا

544

1375/05/12

امام صادق (ع) ـ استبداد ـ مشروطیت

360

1375/05/26

امامت ـ امام علی (ع) ـ امام جواد (ع) ـ استکبار جهانی ـ فلسطین ـ لبنان

361

1375/06/02

تفسیر سوره قارعه ـ قیامت ـ  انقلاب اسلامی

396

1375/06/09 قیامت ـ تفسیرسوره قارعه ـ ایران ـ پیشرفت ـ استقلال ـ جامعه ـ شهرسازی ـ معنویت ـ  ـ انقلاب اسلامی

395

1375/06/16 قیامت ـ تفسیر سوره قارعه ـ انقلاب اسلامی ـ 17 شهریور ـ مسجد گوهر شاد ـ حجاب ـ  آیت الله مدنی

362

1375/06/23 تفسیر سوره قارعه ـ قیامت ـ میزان ـ محرومان ـ آمریکا

363

1375/06/30 تفسیر سوره همزه ـ صدام ـ دفاع مقدس

394

1375/07/20

حضرت فاطمه (س)ـ فدک ــ  تربیت ـ فرزندان

---

393

1375/07/27 حضرت فاطمه(س) ـ مصطفی خمینی ـ بسیج تربیت بدنی ـ سرشماری

364

1375/08/04

تفسیر سوره همزه ـ ارتش ـ بسیج ـ کتاب ـ صننعت

365

1375/08/25 (نماز جمعه)تفسیر سوره زلزله ـ قیامت ـ شاهدان اعمال ـ بسیج

4177

1375/09/02

قرآن ـ خدیجه ـ سیاست

366

1375/09/23 پیامبر اکرم (ص) ـ تفسیر ـ جهان اسلام

4107

1375/10/14 تفسیر سوره غاشیه ـ قیامت ـ شفاعت ـ جوان ـ جانبازان

546

1375/10/21 قیامت ـ تفسیر سوره غاشیه ـ ماه رمضان

367

1375/10/28

قرآن ـ خدیجه ـ زن ـ نماز

368

1375/11/05

پیامبر اکرم(ص) ـ معراج ـ جنگ بدر ـ  تشیع ـ شب قدر

392

1375/12/03 حضرت حمزه ـ آیت الله بروجردی ـ حوزه

545

1375/12/10 امام صادق ـ تعلیم و تربیت

3973

1375/12/17 امام صادق (ع)  ـ سید جمال الدین اسد آبادی

351

1375

حضرت فاطمه (س)

---