مدرسه تفسیر تربیتی

 photo_2023-05-23_09-36-59.jpg

 

🔶

 

مدرسه تفسیر تربیتی

<

     

   
ردیف استاد
تاریخ موضوع جلسه فایل متنی  فایل صوتی
 1  سیدنقی موسوی 1402/04/01 تفسیر تربیتی آیه وقایه
---
2 حسین محمودیان 1402/04/07 تفسیر آیات روش تغافل در تربیت
---
3 احمد امامی راد 1402/04/08 تفسیر آیات مرتبط به آموزه‌های جنسیت در قرآن ---
4 احمد شهامت 1402/04/14 تفسیر آیه اصطبار و نقش آن در تربیت ---
5 مهدی عزیزی 1402/04/15 تفسیر آیات تربیت اعتقادی در قرآن ---
6 هادی عجمی 1402/04/21 تفسیر تربیتی نگاه قرآن به لعب ---
7 سیدعنایت‌الله کاظمی 1402/04/22 تفسیر تربیتی آیات محوری امر به معروف و نهی از منکر ---
8 حسین مولودی 1402/04/28 تفسیر آیات مراتب هدایت در قرآن ---
9 علی حسین‌پناه 1402/04/29 تفسیر آیات بیان‌کننده نقش عالمان در تربیت دینی ---
10 علیرضا اعرافی 1402/05/13 روش‌شناسی تفسیر تربیتی آیات قرآن (اختتامیه) ---