خطبه‌های نماز جمعه میبد سال 1403

خطبه‌های نماز جمعه میبد

سال 1403

 

ردیف تاریخ فایل متنی فایل صوتی
7 1403/04/22
6 1403/03/25
5 1403/03/04
4 1403/02/14
3 1403/01/24
2 1403/01/17
1 1403/01/03