خطبه های نماز جمعه میبد سال 1392

 

خطبه های نماز جمعه میبد

سال 1392

شماره ثبت

تاریخ

عناوین

فایل متنی

 فایل صوتی

3294

1392/01/30 سبک زندگی اسلامی ـ عبادت ـ شرک ـ آسیب شناسی ـ دفاع مقدس

3295

1392/02/13 سبک زندگی اسلامی ـ عبادت ـ زن ـ کارگر ـ شهید مطهری ـ بیداری اسلامی

3296

1392/02/20

سبک زندگی اسلامی ـ عبادت ـ دعا ـ ماه رجب

3336

1392/03/17

پیامبر اکرم(ص) ـ بعثت ـ ماه شعبان ـ انتخابات

3337

1392/03/24

سبک زندگی اسلامی ـ عبادت ـ جوان

3338

1392/03/31 امام زمان(ع) ـ انتخابات ـ ماه رمضان

3339

1392/04/21 بلاد اسلامی- ماه رمضان ـ روزه ـ حق الناس ـ نهج البلاغه ـ مرگ ـ حجاب ـ مصر

3340

1392/04/28 ماه رمضان ـ حق الناس ـ نهج البلاغه ـ تقوا ـ دنیا ـ اعتیاد ـ امر به معروف و نهی از منکر

3409

1392/05/11 حق الناس ـ ماه رمضان ـ بیداری اسلامی ـ آسیب شناسی ـ غرب ـ تهاجم فرهنگی ـ ازدواج

3411

1392/05/25

شخصیت شناسی-عبادت ـ شرک ـ توسل ـ دفاع مقدس ـ آیت الله اعرافی

3410

1392/06/22

عبادت ـ زکات ـ خمس

3687

1392/07/12

سبک زندگی اسلامی ـ عبادت ـ خانواده ـ فرزندان ـ نیروی انتظامی ـ ازدواج

3688

1392/07/26

شخصیت شناسی-عبادت ـ جامعه ـ خانواده ـ انفاق ـ حضرت ابراهیم ـ تربیت بدنی ـ انقلاب اسلامی

3690

1392/08/17 امام حسین(ع) ـ عاشورا ـ آسیب شناسی ـ  اراده ـ ترس ـ توسل ـ مذاکره

3691

1392/08/24 امام حسین(ع) ـ عاشورا ـ آسیب شناسی

3692

1392/09/15 امام حسین(ع) ـ عاشورا ـ آسیب شناسی ـ مذاکره ـ بهداشت ـ ایدز ـ ازدواج ـ جوان ـ معولین

3693

1392/09/29 امام حسین(ع) ـ عاشورا ـ آسیب شناسی