بخش آموزش

موسسه بنابر ماموریت های خود در راستای گردآوری و عرضه افکار و اندیشه های استاد اعرافی، بانکی از آثار مکتوب و شفاهی استاد اعم از دروس، سخنرانی‌ها، خطبه‌ها، مقالات و مصاحبه‌های ایشان گردآوری کرده و در بخش اسناد نگهداری و فراوری می شود. بخش اسناد پس از گردآوری اصل اسناد و مدارک، به تایپ و نمایه­زنی، دسته بندی و عرضه در سایت و کانال اقدام می­نماید.

مطالب فراوری شده در بخش پژوهش تبدیل به پروژه های تحقیقاتی در سطوح مختلف می شود و در نهایت پس از فرایند تحقیق و نظارت و تایید به جامه طبع آراسته می گردد.

همچنین با هدف تربیت نیروی متخصص و مجتهد در تراز گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی، درصدد راه اندازی بخش آموزش در قالب مدرسه فقهی برای جذب و پرورش طلاب مستعد در پاسخ به نیازهای انسان معاصر است.
Image