گروه های پژوهشی

فقه تربیتی

«فقه تربیتی» ایده دیرین به ثمر نشسته استاد اعرافی است که محصول تعامل میان فقه و تربیت بوده و سعی در استنباط احکام فقهی برای رفتارهای تربیتی دارد، در این دانش میان رشته ای، علاوه بر به کارگیری کلیه اصول و ضوابط استنباط از متون دینی، اشراف بر موضوعات تربیتی، از شرایط اولیه است. بسط و گسترش این ایده، شامل چندین جلد کتاب خواهد بود که در دست انتشار یا تحقیق است.

فقه اخلاق

  «فقه الاخلاق» به خلاف دو برداشت «حضور ملاحظات اخلاقی در فقه» و نیز «به کار گرفتن روش فقهی در مسائل اخلاقی» که هر یک طرفدارانی دارد؛ در این نوشتار به معنی «تعامل دو سویه میان فقه و اخلاق» است که نتیجه آن، اختصاص احکام پنجگانه تکلیفی فقهی (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه) به رفتارهای اخلاقی است.

فقه عقیدتی

  ایده «فقه عقیدتی» بر این دو مقدمه استوار است 1-«عقیده مندی» را یکی از افعال اختیاری برای انسان بدانیم (و لو به دلیل اختیاری بودن مقدمات عقیده مندی) و 2-موضوع فقه،اعم از هر گونه رفتار اختیاری جوارحی و نیز جوانحی است، در این صورت انتظار صدور حکم تکلیفی فقهی، برای رفتار اختیاری عقیده مندی، دور از ذهن نیست؛ علاوه بر اینکه احکام وضعی فقهی در مورد رفتارهای اعتقادی در فقه سابقه ای دیرینه دارد.
توضیحات تکمیلی

فلسفه فقه

 فلسفه مضاف در هر دانشی  نگاه ناظر و کلی به آن علم به منظور شاسایی کلی آن علم است که موجب غنا و اتقان آن می گردد. دانش اجتهادکه از دیر باز مبین و مفسر احکام الهی بوده و با ظرفیتها و قابلیتهای فراوان خود همواره پویایی خود را حفظ نموده و پاسخگوی نیازهای بشر بوده است.
توضیحات تکمیلی

فلسفه تربیت اسلامی

 

فلسفه تربیت اسلامی به معنای تفلسف در روندِ تربیتِ مبتنی بر آموزه‌ها و معارفِ تربیتی اسلام و فلسفه علم تربیت اسلامی به معنای فلسفه ورزی در دانشِ «تربیت اسلامی» است. از برنامه‌های آینده موسسه اشراق و عرفان تشکیل گروه پژوهشی‌ای با محوریت درس‌های خارج فلسفه تربیت اسلامی استاد علیرضا اعرافی است تا تحت راهنمایی و نظارت ایشان در راستای تکمیل و توسعه ایده‌های فلسفی مطرح‌شده در کلاس به تولید محتوا و اثر بپردازد که انشالله در آینده زود شروع به فعالیت خواهد کرد.

توضیحات تکمیلی

گروه پژوهشی تقریرات فقهی

سابقه تدریس خارج فقه و اصول استاد اعرافی به سال1373 باز می‫گردد. ایشان در درس خارج فقه خود تاکنون به ترتیب مباحث قضا، حدود، دیات، مکاسب محرمه و اجتهاد و تقلید را تدریس و امسال نیز مبحث نکاح را آغاز نموده‌اند. گروه تقریرات فقهی از ابتدای سال 1389 در مؤسسه اشراق و عرفان برای تقریر دروس خارج مکاسب محرمه حضرت آیت‌الله علی‌رضا اعرافی تأسیس شد که تاکنون در این گروه، افزون بر پیشیرد دو پروژه بزرگ مکاسب محرمه و اجتهاد و تقلید، چند عنوان تک نگاره نیز تقریر شده است. بر این اساس تقریرات گروه در سه قسمت مکاسب محرمه، اجتهاد و تقلید و تقریرات تک‌نگاره‌ای قرار می‌گیرد.‬‬
توضیحات تکمیلی

اصول فقه

اصول فقه اصلی ترین دانش مقدماتی تفقه و استنباط فقهی است که دروس سطح عالی اصول فقه در حوزه علمیه، متکفل آماده سازی طلاب در آخرین مراحل نیل به رتبه علمی اجتهاد است. استاد اعرافی از سالیانی پیش به ارائه دروس خارج اصول فقه پرداخته اند که تقریر و تحقیق این دروس، در کنار توانمندسازی محققان در این مباحث، رسالت مورد نظر گروه اصول فقه است.

تدوین آثار

گروه تدوین آثار در راستای سیاستهای مؤسسه فرهنگی «اشراق و عرفان» اقدام به تدوین کتب در موضوعات مختلف اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ...  نموده است که محتوای اصلی این آثار در برگیرنده متن خطبه‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیگر آثار حضرت آیت الله علیرضا اعرافی هست.