خطبه های نماز جمعه میبد سال 1380

خطبه های نماز جمعه میبد

سال 1380

شماره ثبت

تاریخ

عناوین

فایل متنی

 فایل صوتی

4310

1380/00/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ حقوق ـ فرزندان ـ خانواده ـ اسلام ـ نهج البلاغه خ 64 ـ بهزیستی

4288

1380/00/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ ماه شعبان ـ 13 آبان

4036

1380/01/03  بهار ـ اقتدار ملی

4113

1380/01/13 عاشورا ـ مبعث ـ دنیا ـ یزد ـ جمهوری اسلامی ـ امر به معروف و نهی از منکر

504

1380/01/17 امام حسین (ع) ـ عاشورا ـ عزاداری ـ بهداشت ـ بنیاد مسکن

626

1380/01/24

حضرت ابراهیم (ع) ـ رفاقت ـ علی اکبر ـ توطئه

627

1380/01/31

امام سجاد (ع) ـ آمریکاـ واقعه طبس

4050

1380/02/07 حضرت ابراهیم (ع) ـ انتفاضه ـ اسرائیل ـ جوان ـ روز کارگر ـ معلم ـ شهید مطهری

4193

1380/02/14  حضرت ابراهیم (ع) ـ عبادت ـ معلم ـ شهید مطهری ـ مفاسد اقتصادی

4150

1380/02/21 حضرت ابراهیم (ع) ـ نهضت تنباکو ـ انتخابات ـ امر به معروف و نهی از منکر

4042

1380/03/11 حضرت ابراهیم (ع) ـ مرگ ـ انقلاب اسلامی ـ انتخابات

4044

1380/03/18 حضرت ابراهیم (س) ـ پیامبر اکرم (ص)ـ امام صادق (س) ـ انتخابات ـ صنایع دستی

4043

1380/04/08 حضرت ابراهیم (ع) ـ قوه قضائیه

4253

1380/04/29 اخلاق اجتماعی ـ اصلاح ذات البین ـ شفاعت ـ خانواده ـ امر به معروف و نهی از منکر

4098

1380/05/05 اصلاح ذات البین ـ نماز جمعه ـ تحریم ـ آمریکا

4049

1380/05/12 حضرت فاطمه (س) ـ فدک ـ فلسطین ـ دریای خزر ـ کودک

4178

1380/05/26 نماز ـ نهج البلاغه خ 188 ـ  نفت ـ کودتای 28 مرداد ـ کنکور

4046

1380/06/02 حضرت فاطمه (س) ـ مصحف فاطمه (س) ـ عایشه ـ دولت ـ مسجد

152

1380/06/09 حسد ـ  امام موسی صدر ـ دولت

 

4130

1380/06/16 حسد ـ نهج البلاغه ـ تقوا ـ نژاد پرستی

4131

1380/06/23 حسادت ـ نهج البلاغه ـ تقواـ آیت الله خاتم یزدی ـ 11سپتامبر ـ آمریکا ـ ترورسم

4032

1380/06/30 حسادت ـ دفاع مقدس

4256

1380/07/13 حسد ـ امنیت ـ نیروی انتظامی ـ اعتکاف

629

1380/07/20 امام کاظم (ع) ـ آمریکا

630

1380/07/27 تقوا ـ آمریکا ـ جهان اسلام

631

1380/08/02 نهج البلاغه ـ سید رضی ـ دنیا ـ افغانستان

632

1380/08/04

ماه رمضان ـ شرح دعا ـ کتابخوانی

633

1380/08/11

ماه رمضان ـ امام علی(ع) ـ روز قدس ـ افغانستان ـ نماز جمعه

636

1380/08/18

شرح دعا ـ آمریکا ـ افغانستان

637

1380/08/25

قرآن ـ نهج البلاغه ـ آمریکا ـ طالبان

4034

1380/09/02 ماه رمضان ـ قرآن ـ نهج البلاغه خ 204 ـ بسیج ـ افغانستان

4051

1380/09/09 نهج البلاغه ـ سید رضی ـ قیامت ـ امام حسن ـ افغانستان ـ تربیت ـ جوان

4041

1380/09/16 حکومت ـ امام علی (ع) ـ روز قدس ـ شب قدر ـ نماز جمعه

638

1380/09/23 اخلاق ـ  حسد ـ شخصیت شناسی ـ  امام موسی صدر

 

639

1380/09/30

امانتداری ـ تقوا ـ نظام اداری 

640

1380/10/07

امانتداری ـ انقلاب اسلامی ـ 11 سپتامبر

641

1380/10/14

حضرت نجمه ـ امام کاظم (ع) ـ امام رضا (ع) ـ واقفیه ـ اقتصاد

642

1380/10/21

حضرت موسی (ع) ـ انقلاب اسلامی

643

1380/10/28

دعا ـ شرح دعا ـ جوان

4313

1380/11/12 امانت ـ دهه فجر ـ انقلاب اسلامی

660

1380/00 حقوق ـ خانواده ـ والدین ـ افغانستان

659

1380/00 گناهان - حسد ـ نهج البلاغه ـ دفاع مقدس

658

1380/00 گناهان - حسد ـ نهج البلاغه ـ زن

657

1380/00 گناهان - حسد ـ نهج البلاغه ـ آیت الله خاتم یزدی ـ آمریکا

656

1380/00 حضرت فاطمه(س) ـ دولت ـ پزشک ـ مسجد

655

1380/00 حضرت فاطمه (س) ـ فدک ـ فلسطین

654

1380/00 اخلاق - اصلاح ذات البین ـ نمازجمعه ـ آمریکا

653

1380/00 اخلاق - اصلاح ذات البین ـ نهج البلاغه ـ خانواده

652

1380/00

حضرت ابراهیم (ع)ـ دعا ـ نهج البلاغه خ 164 ـ بهزیستی ـ معلولان

651

1380/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ ایمان ـ امامت ـ انتخابات

650

1380/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ امام خمینی(ره) ـ رژیم پهلوی ـ انقلاب اسلامی

649

1380/00 وحی ـ حضرت ابراهیم (ع) ـ انتخابات ـ رئیس جمهور

648

1380/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ انتخابات ـ امر به معروف و نهی از منکر

647

1380/00 حضرت ابراهیم (ع) ـ نماز ـ معلم