خطبه های نماز جمعه میبد سال 1370

 

خطبه های نماز جمعه میبد

سال 1370

شماره ثبت

تاریخ

عناوین

فایل متنی

 فایل صوتی

4081

1370/01/30 علم ـ تعلیم و تعلم ـ خلیج فارس

429

1370/02/27

حکومت اسلامی ـ حقوق ـ قانون ـ جامعه ـ اسرائیل

 

4195

1370/06/22 امامت ـ امام رضا (ع) ـ شوروی ـ آمارگیری

1739

1370/07/19 نماز ـ زن ـ  آمریکا ـ اولیاء و مربیان

4263

1370/11/11  تهاجم فرهنگی ـ انقلاب اسلامی ـ موسیقی ـ مالیات ـ بلاد اسلامی ـ عراق ـ الجزایر

703

1370/12/02 حج ـ جهان اسلام ـ استکبار جهانی